Solució per a l'àmbit municipal

Adaptada a les necessitats del portal del ciutadà, gestió d’incidències, expedients, etc

Portal del Ciutadà

La percepció del ciutadà cap a la gestió municipal millorarà quan se li proporcioni un mitjà.

Respostes ràpides i eficients

Disposi d’informació actualitzada i aporti la millor solució

attend® Council és una solució destinada a organitzacions i entitats d’àmbit municipal, adaptada a les necessitats del portal del ciutadà, gestió d’incidències, expedients o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

La solució

attend® Council es una solució destinada a organitzacions i entitats d’àmbit municipal, adaptada a les necessitats del portal del ciutadà, gestió d’incidències, expedients o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Beneficis

attend® Council és la solució ideal per a coordinar serveis i recursos potenciant el concepte SmartCity al seu municipi.

Funcionalitats

La percepció del ciutadà cap a la gestió municipal millorarà quan se li proporcioni un mitjà per intercanviar informació i fer-lo participar de les qüestions de la ciutat. Escoltant la veu del ciutadà, un ajuntament pot implementar millores en la gestió del servei en termes de qualitat.

 Com funciona attend Council?

Per què attend Council?

Eficàcia
Optar per un sistema d’atenció i gestió municipal eficaç, suportat sobre una base tecnològica potent, amigable i eficient.
Col·laboració
Potenciar el treball de col·laboració entre departaments i augmentar l’excel·lència del Servei global de l’Organització
Comunicació
Fomentar la comunicació multicanal amb la Ciutadania, Empreses i Entitats del municipi.

Apps disponibles