FAQs

Existeix un mínim de llicències per adquirir attend® Council?

No. El mínim és d’una llicència i es poden adquirir pel nombre exacte que el client necessiti. A més volum de llicències, el cost per llicència és inferior.

He de comprar tota una infraestructura hardware per instal·lar attend® Council?

L’ajuntament pot optar per tenir attend® Council instal·lat a les seves dependències o bé contractar la plataforma attend® Hosted Services, la qual proporciona la mateixa funcionalitat però residint al núvol, reduint, així, costos d’implantacions de hardware i software, i els seus manteniments.

attend® Council admet l’ús de dispositius mòbils?

Sí. L’aplicació inclou versions del software dissenyades per smartphones, tant per usuaris tècnics com per ciutadans o clients. Aquestes apps, d’entre altres funcionalitats, permeten pujar fotos geolocalitzades de les incidències de, per exemple, la via pública.

attend® Council pot enviar correus electrònics?

Sí. Qualsevol canvi en un tiquet (incidència, petició, tràmit, etc.) pot generar una notificació per al tècnic, per al ciutadà, o per qualsevol altre actor que hi participi en el cicle de vida d’un tiquet.

Si attend® Council geolocalitza tiquets, es poden veure després a través d’un mapa?

Sí. attend® Council s’integra amb Google Maps i amb d’altres sistemes de geolocalització per presentar els incidents a través d’un mapa. Fins i tot, l’ajuntament pot decidir de forma fàcil quins tiquets vol presentar en el mapa i quins no.

Qui pot accedir a attend® Council?

attend® Council proporciona un complet sistema d’usuaris basat en rols i permisos, de manera que es poden establir diferents tipus d’accés segons el perfil: tècnic, regidor, alcalde, ciutadà…

Com s’explota la informació d’attend® Council?

L’aplicació proporciona un complet sistema d’informes amb un disseny cuidat i que presenten informació sobre els diferents indicadors necessaris per a la gestió de les incidències del municipi i el control de qualitat del servei.

Puc començar amb attend® Council al núvol i després passar-ho a l'ajuntament?

Sí, i qualsevol suport que necessiti l’ajuntament se li prestarà des d’Attendre. Tot i així, a data d’avui, ningú que disposi d’attend® Council al núvol ha optat per aquest canvi, donada la comoditat i solidesa que proporciona aquest sistema.

Si tenim casos que s’ha succeït a l’inversa, que inicialment eren in situ i que han passat a Hosted.

Després de la implantació d’attend® Council, l'ajuntament rebrà formació sobre el nou sistema?

La implantació d’attend® Council comporta uns serveis que es presten des d’Attendre, entre els quals s’inclou la formació per part dels nostres experts en gestió del servei.