Avís Legal

Condicions Generals d’Utilització

Titularitat

Attendre, SL és propietària del nom de domini i titular del lloc web: attendcouncil.com, attendcouncil.es i attendcouncil.cat.

Propietat Intel·lectual i Industrial

La totalitat d’aquest lloc web (text, imatges, marques comercials, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts) es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

Tant mateix, i sense perjudici del que s’ha esmentat, el contingut d’aquest lloc web també té la consideració de programa informàtic i li és d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent sobre la matèria. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web sense el permís exprés i per escrit de Attendre, SL.

Accés dels usuaris al lloc web

El lloc attendcouncil.com pot ser visitat lliurement pels usuaris.

Condicions d’ús de la web

Sobre L’ús

L’USUARI s’obliga a fer un ús correcte del web de conformitat amb la Llei i el present AVÍS LEGAL. L’USUARI respondrà davant d’Attendre, SL o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del Web amb finalitats lesives de béns o interessos d’Attendre, SL o de tercers o que de qualsevol forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software ) d’Attendre, SL o de tercers.

Sobre els Continguts

L’USUARI es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present AVÍS LEGAL, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s’escau puguin ser aplicables de conformitat amb el que disposa l’apartat 1.

Amb caràcter merament enunciatiu, l’USUARI d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir de:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per Attendre, SL o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si és el cas.
  • Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Software o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’USUARI o d’un tercer.
  • Extreure i / o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants de la Web així com de les bases de dades que Attendre, SL posi a disposició dels USUARIS.

Sobre el Formularis de recollida de dades

Tota la informació que faciliti l’USUARI a través dels formularis de la web als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser certa. A aquests efectes, l’USUARI garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a Attendre, SL perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’USUARI. En tot cas serà l’USUARI l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Attendre, SL o a tercers per la informació que faciliti.

L’USUARI es compromet a custodiar adequadament les dades identificatives (USUARI-Clau) per a l’accés als serveis oferts a la web, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a tercers. L’USUARI serà responsable pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos.

Cookies

L’accés a aquest pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar a vostè com un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com poden ser visites o pàgines concretes que visiti.

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin en el seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

Veure política de cookies

Protecció de dades personals

En compliment del que estableix la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Attendre, SL, informa als seus clients que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Attendre, SL.

La finalitat d’aquest fitxer és enviar ofertes i novetats comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients.

Attendre, SL garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients i inscrits no serà utilitzada amb altres propòsits ni serà cedida a tercers.

Els inscrits a la web de Attendre, SL podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic attendre@attendre.es o comunicant-ho per escrit a Attendre, SL. Ronda President Irla, 28 1ª planta – Espai Cenema, 08302 Mataró, i si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrar presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

Altres condicions

Attendre, SL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts d’aquest lloc web.

La utilització dels llocs web attendcouncil.com, attendcouncil.es i attendcouncil.cat implica l’acceptació de les descrites Condicions Generals d’Utilització.