attend® Council

attend® Council és una solució destinada a organitzacions i entitats d’àmbit municipal, adaptada a les necessitats del portal del ciutadà, gestió d’incidències, expedients o qualsevol tipus de tràmit administratiu. Gran quantitat de tràmits, com ara, consultes, incidències, peticions o suggeriments, arriben diàriament a l’Ajuntament i oficines d’Atenció al Ciutadà a les quals s’ha de donar resposta basant-se en criteris d’efectivitat i d’aproximació al ciutadà, per mitjà del web , correu electrònic o mòbil. Pensat per al tractament de les incidències de la via pública, manteniment d’edificis, seguiment d’obres, qüestions mediambientals o d’equipament urbà, o com a portal del ciutadà, attend® Council proporciona, a més, un excel·lent quadre de comandament per als responsables municipals per la presa de les decisions diàries i el control del servei prestat.
Attend Council
Attend Council