attend Council® modalitats

In-situ: attend Council® Professional

Implantació d’attend® Council en les infraestructures de l’Ajuntament.
Hi ha diverses raons per les quals un ajuntament pot necessitar attend Council® implantat in-situ, com poden ser:

 • Integració amb aplicacions pròpies de l’Ajuntament
 • Possibilitat de desenvolupament de mòduls a mida
 • Polítiques internes en l’ús d’aplicacions

Cloud: attend Council® Hosted Services

attend Council® s’implanta en un servei hostatjat (núvol)

 • L’Ajuntament ja no ha de disposar, ni invertir, ni mantenir infraestructures de hardware i software per implantar attend Council® (servidors, comunicacions, sistemes operatius, seguretat, backup…).
 • Tots els serveis de seguretat estan inclosos: còpies de seguretat, restricció d’accés per client, antivirus, Firewall…
 • Disponible 24 hores al dia.

Dos plans de contractació d’ attend Council® HostedServices:

 • attend® Standard: versió més reduïda, ideal per ajuntaments que requereixen una funcionalitat bàsica.
 • attend® Professional: amb tota la funcionalitat i potència d’attend Council®.

Comparativa attend® Professional amb attend® Standard

 • Característiques Generals

 • Gestió de tiquets (incidències, peticions...)
 • Tipologies de tiquets
 • Geolocalització de tiquets
 • Plantilles de tiquet
 • Planificació de tiquets
 • Rols estàndard
 • Estat de tiquets estàndard
 • Gestió de worktimes
 • Gestió de contactes
 • Gestió de tècnics
 • Filtres i opcions de cerca
 • Gestió d'inventari
 • Vista de tiquets avançada
 • Definició de formularis
 • No disponibilitat i gestió de la capacitat
 • Gestió de SLA
 • Auditoria de tiquet
 • Gestió de serveis
 • Gestió de contractes
 • Enquestes de tiquet
 • Gestió de regles de negoci (Business rules)
 • Rols específics
 • Reports - Pack estàndard
 • Reports Disseny específic
 • attend® Mobile
 • attend® Mobile for Citizens
 • Altres Característiques

 • Suport 8 x5 via e-mail
 • Suport 24 x 7 via e-mail
 • Suport telefònic
 • Suport in-situ
 • Opcions de formació al personal
 • Acces la la base de Coneixement
 • attend® Hosted Services (cloud)
 • attend® Pro (on-site)