Avisar d’un desperfecte al mobiliari urbà, de destrosses en parcs i jardins o pintades a senyals de trànsit és més fàcil a Sant Joan Despí amb SJDNET. Es tracta d’attend® Council, una aplicació mòbil per avisar a l’Ajuntament de forma ràpida i senzilla de qualsevol incidència a la via pública. 

Com funciona l’app? 

SJDNET és una aplicació mòbil gratuïta disponible tant a l’Apple Store com a Google Play. Inicialment cal fer un registre amb el correu electrònic on s’enviarà la contrasenya d’accés a l’aplicació. Un cop registrat, ja es poden comunicar incidències.

Quan el ciutadà o ciutadana detecta una incidència, pot fer una foto i enviar-la directament a l’Ajuntament amb un comentari. De fet, si la foto es fa amb l’aplicació, ja va geolocalitzada i no hi ha necessitat d’introduir cap adreça. 

A més a més, un cop comunicada la incidència, els usuaris tenen l’oportunitat de fer-ne seguiment. 

L’aplicació SJDNET està preparada per la creació d’incidències relatives a enllumenat, residus i neteja viària, jardineria, mobiliari urbà, via pública, clavegueram, pipicans, senyalització i solars i parcel·les. 

A part de l’app, també permet comunicar incidències via web. 

Beneficis 

Un dels beneficis de la posada en marxa d’una aplicació per la gestió d’incidències és que es focalitzen molt més i disminueix el nombre d’instàncies, de trucades telefòniques i de correus que s’envien habitualment denunciant aquest tipus de fets. Per tant, la gestió es centralitza en un sol sistema de control que permet tenir una visió global de totes les incidències.

Un dels altres beneficis destacats és que fomenta la participació ciutadana i permet una comunicació eficaç entre tots els implicats.

Així mateix, el control de cada tràmit està monitoritzat i es gestiona des d´un únic punt en temps real.

La posada en marxa d’aquesta aplicació pretén fomentar la participació del ciutadà i establir-hi una major comunicació amb l’Ajuntament.